Prof. Motti Golani

Emeritus in Department of Jewish History
חוג להסטוריה של עם ישראל אמריטוס
Quick navigation:
Prof. Motti Golani
Office: Carter, 215

CV

Prof. Motti Golani is Ruhama Rosenberg Professor for Jewish History and chair of the Department of Jewish History at the Tel Aviv University.
A former Senior Member at St. Antony's College, Oxford.
Visiting Professor at Taub Center for Israel Studies, NYU.
The Center for Jewish Studies, the University of Heidelberg.
Chair, The Israeli Mandate Research Forum.

CV

Research

Historian of the British Mandate and the State of Israel.

Publications

Books

 1. Motti Golani, Zion in Zionism: Zionist Policy and the Question of Jerusalem, 1937-1949, Tel Aviv, Tel Aviv University& Ministry of Defense, 1992 (141 pp.) [ציון בציונות]
 2. Motti Golani, There will be War Next Summer…: Israel on the Road to the Sinai Campaign: The Path to War, Tel Aviv: Maarechot, 1997 (393 pp.) [תהיה מלחמה בקיץ... הדרך למלחמת סיני, 1956-1955]
 3. Motti Golani, There will be War Next Summer…: Israel on the Road to the Sinai Campaign: The War, Tel Aviv: Maarechot, 1997 (454 pp.) [תהיה מלחמה בקיץ... מלחמת סיני, 1956]
 4. Motti Golani, Israel in Search of War: The Sinai Campaign, 1955-1956, Brighton, UK: Sussex Academic Press, 1998 (236 pp.).
 5. Motti Golani, La Guerre Du Sinaï, 1955-1956, Paris: Editions Du Rocher, 2000 (342 pp.) (With additions for the French edition).
 6. Motti Golani, Wars Don’t Just Happen: On Memory, Force, and Choice, Ben-Shemen: Modan, 2002 (274 pp.) [מלחמות לא קורות מעצמן, על זיכרון, כוח ובחירה]
 7. Motti Golani, The British Mandate for Palestine, 1948: War and Evacuation, Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2009 (280 pp.) [ימים אחרונים, הממשל המנדטורי – פינוי ומלחמה]
 8. Motti Golani, The End of the British Mandate for Palestine, 1948, Oxford, St. Antony’s College Series, Palgrave MacMillan, 2009 (256 pp.)
 9. Motti Golani, The Last Commissioner: General Sir Alan Gordon Cunningham, 1945-1948, Tel Aviv: Chaim Weizmann Institute, Tel Aviv Univ.& Am Oved, 2011 (415 pp.) [הנציב האחרון, הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם, 1948-1945]
 10. Motti Golani, Adel Manna, Two Sides of the Coin: Independence and Nakba 1948, Two Narratives of the 1948 War and its Outcome, Dordrecht: Institute for Historical Justice and Reconciliation, 2011 (197 pp.)
 11. Motti Golani, Palestine between Politics and Terror, 1945–1947, Waltham, Massachusetts: University Press of New England/Brandeis University Press, 2013 (255 pp.)

 

Textbooks

Books

 1. Motti Golani, Shaalu Shlom Yerushalayim - Five Routes through Jerusalem, Jerusalem: Yad Yitzchak Ben-Zvi Institute, 1981 (119 pp.) [שאלו שלום ירושלים]

 

Chapters

 1. M. Golani, "The War of Independence", Neima Barzel, (Ed.), Establishing a State: Exploring the Processes and Ideas which Laid the Basis for the State in the Making, Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 1997 (pp. 333-359) [מקימים מדינה]
 2. M. Golani, "The War of Independence" (pp. 228-244), "Israel’s Wars and the Conception of Security" (pp. 284-294), "Trends in Israeli Foreign Policy" (pp. 295-302), "The Struggle for Economic Independence" (pp. 303-306), "Patterns of Jewish Life in the Diaspora and their Connection to Israel" (pp. 329-332), E. Domka (Ed.), The World and the Jews in Recent Generations, Jerusalem: Zalman Shazar Center, 1999. [העולם והיהודים בדורות האחרונים]

 

Refereed Articles in Journals

 1. M. Golani, "The Question of Jerusalem during the War of Independence", Cathedra, Vol. 54, 1989/90 (pp. 156-172) [שאלת ירושלים במלחמת העצמאות]
 2. M. Golani, "Dayan’s Leading to War: the Role of the Chief of General Staff in Israel’s Decision to Initiate War in October 1956", Iyunimb’Tkumat Israel, Vol. 4, 1994 (pp.117-135) [דיין מוביל למלחמה]
 3. M. Golani, "Zionism without Zion: The Jerusalem Question, 1947-1949", Journal of Israeli History, Vol. 16(1), 1995 (pp. 39-52)
 4. M. Golani, "The Historical Place of the Czech-Egyptian Arms Deal, Fall 1955", Middle Eastern Studies, Vol. 31(4), 1995 (pp. 803-827)
 5.  M. Golani, "The Historic Role of the Czech-Egyptian Weapons Deal of Autumn 1955", Yahadut Zmaneinu, Vol. 10, 1995/6 (pp. 237-259) [מקומה ההיסטורי של עסקת הנשק הצ'כית-מצרית בסתיו 1955]
 6. M. Golani, Jerusalem’s Hope Lies Only in Partition: Israeli Policy on the Jerusalem Question, 1948-1967, International Journal of Middle East Studies, Vol. 31(4), November 1999 (pp. 577-604)
 7. M. Golani, "Ben-Gurion against Dayan, or in his Footsteps? Israel on the Path to the Initiated War", Cathedra, Vol. 81, 1996/7 (pp.123-132) [בן-גוריון נגד דיין או בעקבותיו?]
 8. M. Golani, “The ‘Haifa Turning Point’: The British Administration and the Determination of the Civil War in Palestine, December 1947-May 1948,” Middle Eastern Studies 37(4) (April 2001) 93-130.
 9. M. Golani, "The British and the Outcome of the Civil War in Palestine - The Haifa Turning Point, April 1948", Zion, Vol. 64 (4). 1999 (pp. 455-494) [בריטניה והכרעת מלחמת האזרחים בארץ ישראל, אפריל 1948]
 10. M. Golani, "Limited Resourcefulness: the Attempt to Extract Jews from Egypt after the Sinai Campaign", M’Kedem u-m’Yam, North African Jewry and Middle East Jewry in the 20th Century, Changes and Trends in Communities and in Israel, Vol. 7, 2000 (pp. 275-306) [תושייה מוגבלת: על הניסיון להוציא יהודים ממצרים לאחר מלחמת סיני ומשמעותו]
 11.  M. Golani, "Shall We Go to War? And if We Do, When? The Genesis of the Internal Debate in Israel on the Road to the Sinai War", Israel Affairs, Vol. 6 (3&4), Spring/Summer 2000 (pp. 22-42)
 12. M. Golani, "Chief of Staff in Quest of a War, Moshe Dayan Leads Israel into War", Journal of Strategic Studies, Vol. 24 (1), March 2000 (pp. 49-70)
 13. M. Golani, "The Battle of Mitla – Historical Assessment of an Israeli Myth of Heroism”, Alpayim, Vol. 19, 2000 (pp.106-125) [קרב המתלה – בחינה היסטורית של מיתוס גבורה ישראלי ]
 14. M. Golani, "We’ve been to the Carmel, Now Let’s Take a Trip to Auschwitz: the Founding of Israel, The Holocaust and the Youth’s Journey to Poland", Israel Studies Forum, Vol.17 (2), Spring 2002 (pp. 31-60)
 15. M. Golani, "Mania: Her Short Rise and Long Fall", Israel, Vol.3, Spring 2003 (pp. 1-20) [ מניה: עלייתה הקצרה ונפילתה הארוכה]
 16. M. Golani, "Moshe Dayan and the Leadership of the General Staff", National Security Studies 5, 2003 (pp. 33-37)
 17. M. Golani, "'If I lived there, it would crush me’, Jerusalem from the Biographical to the Historical and Back: A.B. Yehoshua", The Journal of Israeli History, Vol. 23 (2), Autumn 2004 (pp. 279-300)
 18. M. Golani, "A Tale of Two Cities, Jerusalem in the Past Fifty Years – The Israeli Viewpoint", The Journal of Israeli History, Vol. 23, 2, 2004 (pp. 169-173)
 19. M. Golani, "From Civil War to Interstate War and Back: the War Over Israel/Palestine, 1945-2000", Studies in Contemporary History, Vol. 1 (2), 2005 (pp. 54-70)
 20. M. Golani, D. Reich, Look at the Charged Interaction between Women and British Imperial Soldiers in Late Mandatory Palestine (1940-1948)", Zion, Vol.73 (3), 2008, (pp. 325-348) [בין שליחות למנודות: המפגש בין בנות היישוב לבין לובשי המדים מהצבא הבריטי, 1948-1940]

 

Submitted

 1. M. Golani, "Chaim Weizmann – Historiography", Oxford Bibliographies, Oxford University Press (25 pp.)
 2. M. Golani, Dismissal at the Western Desert, Alan Cunningham at 'Crusader' Operation, 1941, Journal of Global War Studies (35 pp.)

 

Refereed Articles in Books

 1. M. Golani, "Zionism without Zion?", A.  Bareli (Ed.) Divided Jerusalem, 1948-1967, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 1994 (pp.30-52) [ציונות ללא ציון?]
 2. M. Golani, "Longings are Longings and Actions are Actions, Israel’s Policy on Jerusalem, 1949-1967", A. Shapira (Ed.) Independence – The First Fifty Years: A Collection of Interdisciplinary Studies, Jerusalem: Zalman Shazar Center, 1998 (pp. 267-296) [כיסופים לחוד, מעשים לחוד: מדיניות ישראל בשאלת ירושלים, 1967-1948]
 3. M. Golani, "Arms Deal or Alliance? An Episode in Franco-Israeli Relations, April-July 1956", Y. Ben-Artzi, I. Bartal, E. Reiner (Eds.), Studies in Geography and History in Honour of Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem: Magnus, 1999 (pp. 515-532) [עסקת נשק או ברית? פרק ביחסי ישראל-צרפת, אפריל-יולי 1956]
 4. M. Golani, "Watershed in Haifa Turning Point - Britain and the Civil War in Palestine, December 1947-May 1948", A. Shapira (Ed.), A State in the Making: Israeli Consciousness in the First Decades, Jerusalem: Zalman Shazar Center, 2001 (pp. 13-59) [מפנה חיפה – בריטניה ומלחמת האזרחים בארץ ישראל: דצמבר 1947-מאי 1948]
 5. M. Golani, "The Limits of Interpretation and the Permissible in the Historical Research of Israel’s Security", L. Eisenberg, N. Caplan, N. Sokoloff, M. Abu Nimer (Eds.), Traditions and Transitions in Israel Studies, New York: SUNY Press, 2003 (pp. 25-41)
 6. M. Golani, "The Sinai War 1956 – Three Partners", Three Wars, M. Bar-On (Ed.),  A Never Ending Conflict, Connecticut and London: Praeger, 2004 (pp. 87-108)
 7. M. Golani, "Until the End and Beyond", Y. Reinharz, S.Reinharz,M. Golani (Eds.), With and Against the Current: Mania Shochat, Letters and Documents, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2005 (pp.15-48) [עד הקצה ומעבר לו...]
 8. M. Golani, "Israel and the 1956 Sinai War: Between Relevancy and Anachronism", C. Fink, F. Hadler, T. Schramm (Eds.), 1956, European and Global Perspectives, Leipzig: Leipziger Universitatsverlag, 2006 (pp. 193-214)
 9. M. Golani, "Israel and the Holocaust: Education and the Resort to Force", N. Kremer (Ed.),Civil Courage: Contemporary Response to Conflict and Prejudice, Oxford: Peter Lang, 2007 (pp. 83-100)
 10. M. Golani, "The Israeli Leadership, 1956: Personal Struggles and Strategic Considerations", Y. Goldstein (Ed.), Leadership in Times of War, Rechovut: Yad Weizmann, 2008 (pp. 108-119) [המנהיגות הישראלית  בשנת 1956: מאבקים אישיים ושיקולים אסטרטגיים]
 11. M. Golani. "Moshe Shertok (Sharett) – The Statesman of' Tower and Stockade", Y. & R. Sharett (Eds.), A Statesman Assessed, Views and Viewpoints about Moshe Sharett, Tel Aviv: MS Heritage Society, 2008 (pp.340-248) [משה שרתוק, המדינאי של 'חומה ומגדל']                                           
 12. M. Golani, Yehoshua Ben-Arieh, Benny Morris, "Topics in the Historiography of the 1948 War, O. Siran (Ed.), A War – Sixty Years After, Tel Aviv: Galili Inst., 2008 (pp. 44-113) [מלחמה בת 60, שיחות, מחקרים ומקורות על מלחמת העצמאות]
 13. M. Golani, "The Silence of the General: Remembering Sir Alan Cunningham's War in the Western Desert, 1941", M. Chazan, U. Cohen (Eds.), Culture, Memory and History, Essays in Honor of Anita Shapira, Jerusalem: Tel Aviv University, Zalman Shazar Center for Jewish History, 2012 (pp. 135-159) [שתיקת הגנרל: סר אלן קאנינגהם והנצחת מלחמתו במדבר המערבי ב-1941]

 

Accepted

 1. M. Golani, “The Meat and the Bones”: Reassessing the Origins of the Partition of Mandate Palestine, Stanford University collection on Partition (25 pp.)
 2. M. Golani, "Chaim Weizmann's Social Network", Weizmann Anthology, The Chaim Weizmann Institute for the Study of Zionism and Israel, TAU (19 pp.). ["הרשת החברתית" של חיים וייצמן]

 

Chapters in Books

 1. M. Golani, "Israel and the Gaza Operation – Continuity or Change?", M. Golani (Ed.), Black Arrow: the Gaza Operation and Israel’s Reprisal Policy in the 1950s, Collection of articles. Haifa and Tel Aviv: Herzl Inst., University of Haifa, 1994 (pp. 23-34) [ישראל ומבצע עזה – המשכיות או שינוי?]

 

Papers Presented at Scientific Meetings Published in Proceeding

 1. M. Golani, "Jerusalem – From International Status to its Inclusion Incorporation in the State of Israel", V. Pilowsky (Ed.) The Transition from "Yishuv" to State, 1947-49: Continuity and Changes, Haifa: Herzl Inst., Univ. of Haifa, 1990 (pp. 299-312) [מבינאום ירושלים להכללתה במדינת ישראל]
 2. M. Golani, "From the Internationalization of Jerusalem to Jerusalem, Capital of Israel:  Theory and Practice", Proceedings of the 10th World Conference of Jewish Studies, Section B, Vol. I, History of the People of Israel, Jerusalem: 1990 (pp. 565-572) [מבינאום ירושלים לירושלים בירת ישראל: הרעיון והמעשה]
 3. M. Golani, “The Sinai War 1956 – Three Partners Three Wars”, David Tal (Ed.),The 1956 War: Collusion and Rivalry in the Middle East, London: Frank Cass, 2001 (pp.169-193)
 4. M. Golani, "Palestine, 1945-1948: A view from the High Commissioner's Office", R. Miller (Ed.), Britain, Palestine and Empire: The Mandate Years, London: Kings College, Ashgate, 2010 (pp. 177-187)

 

Editing Books

 1. M. Golani, Black Arrow: the Gaza Operation and Israel’s Reprisal Policy in the 1950s,Haifa & Tel Aviv: Herzl Inst, University of Haifa, 1994 (165 pp.)
 2. M. Golani, Policy of War, Policy of Peace: Subjects in the History of Security of the Yishuv and the State of Israel ,Tel Aviv: Galili Association for Defense Studies, Defense Ministry, Hagana Archive, 1999 (255 pp.) ['חץ שחור': מבצע עזה ומדיניות הגמול הישראלית בשנות החמישים]
 3. M. Golani, Jerusalem in the Past Fifty Years, Special Issue ofJournal of Israeli History, Politics, Society, Culture, Vol. 23 (2), Autumn 2004(323 pp.)
 4. Y. Reinharz and S.Reinharz, M.Golani, With and Against the Current: Mania Shochat, Letters and Documents, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2005 (718 pp.) [עם הזרם ונגדו, מניה שוחט, אגרות ותעודות]
 5. Avi Shlaim, Lion of Jordan, The life of King Hussein in War and Peace, (Academic supervisor of the Hebrew version), Or Yehuda: Kinneret, Zmora-Bitan, 2007 (623 pp.) [המלך חוסיין – ביוגראפיה פוליטית]  

 

Other Publications

 

Entries in Encyclopedias and Lexicons

 1. M. Golani, "The Hagana and IDF Regiments in the War of Independence", M. Naor (Ed.), The Hagana Lexicon, Tel Aviv: Ministry of Defense, 1992 (pp.75-90)
 2. M. Golani, "Eretz Israel Volunteering for the British Army during World War II", M. Naor (Ed.), The HaganaLexivon, Tel Aviv: Ministry of Defense, 1992  (pp.137-138)
 3. M. Golani, "Shimon Peres, Yitzhak Rabin, and Ariel Sharon", M. Fischbach (Ed.), Biographical Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, Detroit: Thomson Gale, 2007, Vol. 2 (pp.610-615; 639-644; 747-753)
 4. M. Golani, "State of Israel; Military and Paramilitary bodies; Jerusalem 1948-1967", J. R. Baskin (Ed.), The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture, Cambridge, 2011 (pp. 295-298; 321-322)

 

Articles

 1. M. Golani, "The Jerusalem District Office and Gush Etzion in 1948", M Naor (Ed.), Gush Etzion: From its Beginning to 1948, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 1986, (pp. 181-192) [מפקדת מחוז ירושלים וגוש עציון ב-1948]
 2.  “The Finger of the Galilee during the Independence War”, M. Naor (Ed.), The Finger of the Galilee, 1900-1967, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 1991 (pp. 153-164) ['אצבע הגליל' במלחמת העצמאות]
 3. “Jerusalem – Capital City, Divided City, Unified City, Disputed City”, Y. Shavit (Ed.), Jerusalem – Biography. Tel Aviv: Zalman Shazar Center & Am Oved, 1998 (pp. 247—270) ירושלים – עיר בירה, עיר מחולקת, עיר מאוחדת, עיר במחלוקת]]
 4. “Teach About it or Disagree with it? On the Connection Between the Establishment of the State of Israel and the Holocaust”, B’ShvilHazikaron 27, Yadva’Shem, 19-25. [לחנך על זה או להסתייג מזה? על הקשר שבין הקמת המדינה לבין השואה]
 5. “The Sinai Campaign, 1956”, B. Michaelson, A. Zohar, E. Meltzer (Eds.), The Struggle for the Security of Israel, Tel Aviv, Israeli Association for Military History, 1999, 98-123. [מערכת סיני, 1956]
 6. “Moshe Dayan – the Ultimate Leader”, H. Amit (Ed.), Follow Him – On Leadership and Leaders. Tel Aviv: Ministry of Defense, 2000, 215-223. [משה דיין – המנהיג האולטימטיבי]
 7. Introduction to Nitza Ben-Ari (Ed.), My Ruti: Moshe Dayan’s Letters from Acre Prison, Lod: Zmora-Bitan, 2001, 15-22. [רותי שלי: מכתבי משה דיין מכלא עכו]
 8. "Group Biography – Main Points in the History of Zionist-Israeli History”, P. Yihezkeli (Ed.), On Military Leadership, Tel Aviv University, 2007 (pp. 92-98) [ביוגרפיה קבוצתית – קווים לתולדותיה של ההנהגה הציונית-ישראלית]
 9. "The Scars of Memory: Present-Past-Present", Shai Aloni, Warriors, Ein Harod: Israel Museums Forum, 2007 (pp. 119-126) [צלקות הזיכרון: הווה-עבר-הווה]
 10. "The Rise and Possible Fall of Partition West of the Jordan, 1948-2008", Israel: Growing Pains at 60,  Washington DC: Middle East Institute, 2008 (pp. 54-56)
 11. "An Enigma – Sir Ronald Storrs and Zionism, Nirit Shalev-Khalifa (Ed.), The First Governor, Sir Ronald Storrs, Governor of Jerusalem 1918-1926, Tel Aviv: Eretz Israel Museum, 2010 (pp. 15e-50e) 

 

Reviews (partial list)

 1. "The War for Jerusalem – Between Testimony and Research”, Review of Itzhak Levy, (Levitza), Tisha` Kabin : Jerusalem in the Battles of the War of Independence, Tel Aviv: 1986, in Yhadut Zmaneinu 6, 1990 (pp. 373-378) [המלחמה על ירושלים - בין עדות למחקר]
 2. “War for the Collective Memory”, Review of Yehuda Lapidot, The Saison: The Hunting Down of Brothers, Tel Aviv: 1994, in Iyunim b’Tkumat Israel 5, 1995 (pp. 574-581) [המלחמה על הזיכרון הקולקטיבי]
 3. Review of Mordechai Bar-On, The Gates of Gaza: Israel’s Road to Suez and Back, 1955-1957, London, 1994, in The International History Review XIX (2), 1997 (pp. 456-459)
 4. “The Campaign of Liberation from the Fetters of Ben-Gurionist Historiography”, Review of Eial Kafkafi, Lavon, Anti-Messiah, Tel Aviv: 1998, in Cathedra 97, 1998 (pp. 157-160) [המלחמה על השחרור מכבלי הזיכרון הבן-גוריוני]
 5. “And When the Smoke of the Campfire Dissipates?”, Review of Carmit Guy, Bar Lev: A Biography, Tel Aviv, 1998, In 'Haaretz' Book Section, 24 March 1999 (pp. 16-17) [וכשיימוג עשן המדורה]
 6. Review of Yossi Katz, The Jewish Agency’s Partition Plan in the Mandate Era, London and Portland, 1998, in the International History Review XXII(3) , 2000 (pp. 695-696)
 7. Review of Bernard Wasserstein, Divided Jerusalem: the Struggle for the Holy City, London, 2002, in The Journal of Israeli History 23(2), 2004 (pp. 316-323)
 8. "If You are not With Us, You are Against Us", Review of Devorah Barzilai, A National Home for the Jewish People: The Concept in British Political Work and Thinking, 1917-1923, Jerusalem, 2003, Haaretz Book Section, 31 March 2004 [אם אם אינך בעדנו, אתה נגדנו]]
 9. “…the General Staff  referred More than Once to the Government Ministers as: The Jews”, Review of Ami Gloska, Eshkol: Give an Order: The IDF and the Israel Government on the Way to the Six-Days War, 1963-1967, Tel Aviv, 2004, in 'Haaretz' Book Section, 16 March 2005 [במטכ"ל התייחסו לא אחת לשרי הממשלה כ'יהודים']
 10.  “I Fear the Day that the Arabs Say: You Want Direct Negotiations? No Problem!”, Review of Tom Segev, 1967, Jerusalem, 2005, in Israel 10, 2006 (pp. 255-259) [אני מפחד מהיום שבו הערבים יאמרו: רוצים מו"מ ישיר, בבקשה!]
 11.  "Policy and Prejudice", Review on Uri Bialer, Cross on the Star of David: The Christian World in Israel Foreign Policy 1948-1967, Jerusalem, 2006, in Israel 12, 2007 (pp. 223-227) [מדיניות ודעה קדומה]
 12.  Review on Mordechai Bar-On and Meir Chazan(eds.), Citizens at War: Studies on the Civilian Society during the Israeli War of Independence, Jerusalem, 2006, in Zion 4, 2008 (pp. 530-534) [אזרחים במלחמה]
 13. Review on Jonathan B, Isacoff, Writing the Arab-Israeli Conflict: Pragmatism and Historical Inquiry, Lanham, MD, 2006, in Israel Studies Forum, 1, 2010 (pp.102-104)  
 14. "Focused Thwarting? Altermann is in Favors", Review on Menchem Finkelstein, The Seventh Column and the Purity of Arms: Altermann on Security, Morality and Law, Tel Aviv, 2011, in Haaretz Book Section, 5.10.2011 [סיכול ממוקד? אלתרמן זכאי].
 15.  "Conquer It and Leave It", Review on Michael Keren and ShlomitKerenWe are Coming Unafraid: The Jewish legions and the Promised Land in the First World War, Lanham, MD.; Rowman& Littlefield Publishers, 2010, in Zmanim, A Historical Quarterly, no. 116, 2011, (pp. 114-116) [לכבוש אותה ולעזוב]
 16.  "After the History Come the Present", Review on Yehoshua Ben-Arieh, The New Jewish City of Jerusalem During the British mandate Period, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2011, Cathedra, 144, 2012 (pp. 172-174) [אחרי ההיסטוריה בא ההווה]

 

 

 1. Most significant published works

 

 1. Book (A2): Motti Golani, There will be War Next Summer…: Israel on the Road to the Sinai Campaign: The Path to War, Tel Aviv: Maarechot, 1997 (393 pp.) [תהיה מלחמה בקיץ... הדרך למלחמת סיני, 1956-1955]
 2. Book (A3): Motti Golani, There will be War Next Summer…: Israel on the Road to the Sinai Campaign: The War, Tel Aviv: Maarechot, 1997 (454 pp.) [תהיה מלחמה בקיץ... מלחמת סיני, 1956]
 3. Refereed Articles in Journals (C5): M. Golani, Jerusalem’s Hope Lies Only in Partition: Israeli Policy on the Jerusalem Question, 1948-1967, International Journal of Middle East Studies, Vol. 31(4), November 1999 (pp. 577-604)
 4. Refereed Articles in Journals (C7): M. Golani, “The ‘Haifa Turning Point’: The British Administration and the Determination of the Civil War in Palestine, December 1947-May 1948,” Middle Eastern Studies 37(4) (April 2001) 93-130
 5. Book (A5): Motti Golani, Wars Don’t Just Happen: On Memory, Force, and Choice, Ben-Shemen: Modan, 2002 (274 pp.) [מלחמות לא קורות מעצמן, על זיכרון, כוח ובחירה]
 6. Refereed Articles in Books (D7): M. Golani, "Until the End and Beyond", Y. Reinharz, S.Reinharz,M. Golani (Eds.), With and Against the Current: Mania Shochat, Letters and Documents, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2005 (pp.15-48) [עד הקצה ומעבר לו...]
 7. Refereed Articles in Journals (C16): M. Golani, "From Civil War to Interstate War and Back: the War Over Israel/Palestine, 1945-2000", Studies in Contemporary History, Vol. 1 (2), 2005 (pp. 54-70)
 8. Book (A6a): Motti Golani, The End of the British Mandate for Palestine, 1948, Oxford, St. Antony’s College Series, Palgrave MacMillan, 2009 (256 pp.)
 9. Book (A7): Motti Golani, The Last Commissioner: General Sir Alan Gordon Cunningham, 1945-1948, Tel Aviv: Chaim Weizmann Institute, Tel Aviv Univ.& Am Oved, 2011 (415 pp.) [הנציב האחרון, הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם, 1948-1945]
 10. Book (A9): Motti Golani, Palestine between Politics and Terror, 1945–1947, Boston, University Press of New England/Brandeis University Press, 2013 (255 pp.)
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>