Prof. Eran Halperin

ביה"ס למדעי המחשב סגל אקדמי בכיר
Prof. Eran Halperin
Phone: 03-6405970
Another phone: 03-6407032

מידע כללי

פרופ' ערן הלפרין הוא חוקר ומרצה לביולוגיה חישובית, במחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז ובבית הספר למדעי המחשב בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר .

תחומי מחקר

המחקר של פרופ' הלפרין עוסק בשינוי גנטיקה אנושית במטרה למצוא את הגורמים הגנטיים האחראים למחלות שונות, מסרטן ועד אלצהיימר, עם מבט לכיוון פיתוח תרופות מותאמות אישית לחולה. הוא מפתח מתודות חישוביות וסטטיסטיות לניתוח יעיל של מידע גנטי.
 

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive