Dr. Dana Olmert

Department of Literature
החוג לספרות סגל אקדמי בכיר
Quick navigation:
Dr. Dana Olmert
Phone: 03-6406954
Office: Gilman-humanities, 483

CV

פרסומים א. ספרים ומונוגרפיות 1. דנה אולמרט, בתנועת שפה עיקשת: כתיבה ואהבה בשירת המשוררות העבריות הראשונות, חיפה, הוצאת אוניברסיטת חיפה בשיתוף ידיעות אחרונות, 2012, (190 עמודים) 2. דנה אולמרט, כחומה עמודנה: אימהות ללוחמים בספרות העברית, תל-אביב, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2018. ב. מאמרים בכתבי עת (עברו שיפוט) 1. דנה אולמרט, "שמה הלא לא פה" - קריאה בשני סיפורים מוקדמים של י.ח. ברנר", מחקרי ירושלים לספרות עברית, כרך יט, 2003, עמ' 141-123 2. דנה אולמרט, "עבדות ועונג – על ארס-פואטיקה ומזוכיזם בשירת רחל", ספרות ומרד: מחקרי ירושלים לספרות עברית, כרך כב, 2008, עמ' 63-32 3. דנה אולמרט, "מעזות לצעוד על שדה חדש? על תודעתן המגדרית והלאומית של המבקרות הראשונות בספרות העברית", אות – כתב עת לספרות ולתיאוריה, גיליון מס' 1, סתיו 2010, עמ' 214-191 4. Dana Olmert, "Eucalyptus trees, Ars-Poetica and Feminine-Manhood in the Early Poetry of Esther Raab". In Hebrew Studies - A Journal Devoted To Hebrew Language and Literature, 2012, Vol. 53, pp. 275-295 5. Dana Olmert, "Soldiers’ Mothers in Israeli Literature: The Return of the Politically Repressed", Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, 33, 2013, pp. 333-364. 6. דנה אולמרט, " האם היהודייה ובנה הלוחם בתרבות הציונית: על "הוא אמר לה" מאת י"ח ברנר, תיאוריה וביקורת, 45, חורף 2015, עמ' 137-115. 7. דנה אולמרט, "מה התגלה לגנסין בבית סבא", אות – כתב עת לספרות ותיאוריה, 5, סתיו 2015, עמ' 108-93. 8. Dana Olmert, " Mothers of Soldiers in Israeli Literature: David Grossman’s To the End of the Land", Journal of Middle East Women’s Studies, Vol. 12, Number. 3, November 2016, pp. 363-381. 9. דנה אולמרט, "'אנחנו' בשירי יונה וולך", ביקורת ופרשנות - כתב עת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות, 45, תשע"ז, עמ' 370-347. 10. דנה אולמרט, "אמהות לחיילים בספרות הישראלית: המקרה של אישה בורחת מבשורה מאת דוד גרוסמן", מכאן - כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, י"ז, ספטמבר 2017, עמ' 75-53. 11. Dana Olmert, "Is Perfect Passing Possible: Nationalism and Gender in the Writings of Sayed Kashua", Middle Eastern Literatures, 2018, 21:1, pp. 60-75 12. Dana Olmert, “So That If One Dies”: The Narrative of the Replacement Child in Israeli Literature", Jewish Social Studies (Forthcoming). ג. מאמרים בספרים (עברו שיפוט) 1. דנה אולמרט, "מרחב ומיניות ב'בחורף' לי.ח. ברנר – הערות אחדות", בתוך: רגע של הולדת – מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון, עורך: חנן חבר, מוסד ביאליק, ירושלים, 2007 (עמודים 401-387) 2. דנה אולמרט, "'אני לא כאן' – העמדה הפוליטית והאיום על הזהות בשירת דליה רביקוביץ", בתוך: כתמי אור: חמישים שנות ביקורת ומחקר על יצירתה של דליה רביקוביץ, עורכות: חמוטל צמיר ותמר הס, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2010 (עמ' 443-416) 3. רונה גראב-בראייר, דנה אולמרט, יופי תירוש וארנה קזין, "מבוא - אזרחות, גוף, משפחה וייצוגים: זירות של מפגש בין מגדר לקפיטליזם", בתוך: קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים, 2017, עמ' 40-9 ד. עריכה ברייר-גארב, רונה, דנה אולמרט, ארנה קזין, יופי תירוש (עורכות). קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק, הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, ירושלים, 2017 עריכת ספרי שירה ופרוזה (רשימה חלקית) 1. בני מר, רוב הלילות, סדרת ספ לפרוזה עכשווית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2002 2. מעבר לסף – אנתולוגיה לסיפורת ישראלית עכשווית, הספרייה החדשה, תל-אביב, 2003 3. אפרת דנון, דג בבטן, (נערך בשיתוף עם מנחם פרי), הספרייה החדשה, תל-אביב, 2004. הספר זכה בפרס נשיא המדינה לספרות לשנת 2005 בקטגוריה של ספר ביכורים 4. עוזי שביט ודנה אולמרט (עורכים), דליה רביקוביץ, מים רבים - שירים 2005-1995, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006 5. יניב איצקוביץ', דופק, סדרת ספ לפרוזה עכשווית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2007. הספר זכה בפרס לספר ביכורים מטעם מוסף ספרים של עיתון הארץ לשנת 2007 6. דנה אולמרט (עורכת): מאחורי הכסף יש סיפור – אנתולוגיה של נובלות, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל-אביב, 2010 7. יעל נאמן, היינו העתיד, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל-אביב, 2011 8. מיכל בן נפתלי, רוח , סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל אביב, 2012 * 9. מירב נקר-סדי, אוקסנה, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל אביב, 2013* 10. סלין אסייג, צעקה הפוכה, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל אביב, 2014. הספר זכה בפרס שרת התרבות לספר ביכורים והיה מועמד לפרס ספיר. * 11. תמי שני, כתנת משחק, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל אביב, 2015* 12. מיכל פאר, אתם, שחיים יפה כל כך, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל-אביב, 2016. הספר זכה בפרס שרת התרבות לספרי ביכורים. 13. יוסף חרמוני, היום שבו היא אהבה אותי, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל-אביב, 2017. 14. סלין אסייג, פרקי מכונות, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל-אביב, 2017. 15. יעל נאמן, היה היתה, סדרת מקור לפרוזה ישראלית עכשווית, הוצאת אחוזת בית, תל-אביב, 2018 ה. פרסומים נוספים 1. דנה אולמרט, "לא אותו הדם, לא אותה החרב - בעקבות ביצוע מחודש של פוליאנה פרנק לשיר הרעות של חיים גורי", הארץ,מוסף תרבות וספרות, 2000 2. דנה אולמרט, פרסום מערכון לפורים, בלתי מוכר, של המשוררת רחל בלובשטיין, הארץ,מוסף תרבות וספרות, 2004 3. חנה נוה ודנה אולמרט, הקדמה לתרגום לעברית של מיתוס היופי מאת נעמי וולף, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004 4. דנה אולמרט, "המקום ממנו כותבת אישה: על המאהבות לאלפירדה ילינק", עיתון 77, גיליון 301, 2005 5. Dana Olmert, The entry "Rachel Bluwstein", Jewish Women: a Comprehensive Historical Encyclopedia, Shalvi Publishing, 2006 6. דנה אולמרט, "השבתו של המודחק" [סקירת ספרו של מיכאל גלוזמן The Politics Of Canonicity, Stanford UP, 2003], מחקרי ירושלים לספרות עברית, כרך כ', עמודים 366-359, 2006. 7. דנה אולמרט, "איפה האמהות?", הארץ, 26.8.14. 8. השתתפות בסרט התיעודי "העלמה בלובשטיין" על רחל המשוררת. בימוי: סיוון ארבל. סדרת "העבריים" לתיעוד התרבות העברית, ישראל, קיץ 2015. 9. השתתפות בתכנית רדיו על שירת רחל במסגרת האוניברסיטה המשודרת בגלי-צה"ל, בקורס "מבוא לטקסטים מכוננים של הישראליות", דצמבר 2016 10. דנה אולמרט, "הספרות כמשנה מציאות", בתוך: הו!, גיליון 20, 2020.
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>